Zgodnie z postanowieniami § 81 Statutu Spółdzielni po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Ćwikła dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Kolejną osobą, która zgodnie z zapisami protokołu Komisji Skrutacyjno – Mandatowych uzyskała największą liczbę głosów jest Pani Ewa Pańczyk.

Od dnia 31.01.2017 r. Pani Ewa Pańczyk zasiliła skład Komisji Samorządowej Rady Nadzorczej.

W związku z tym, że Pan Sławomir Ćwikła sprawował funkcję Zastępcy Przewodniczącego, Rada Nadzorcza powołała z dniem 31.01.2017 r. do pełnienia tej funkcji Pana Jana Baron.