W nocy z 25 na 26 stycznia, w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38 doszło do dewastacji ściany, niedawno odremontowanej klatki schodowej. Na klatce „A” na trzech piętrach zniszczono ścianę, zaś na klatce ”B” podpalono kawałek wykładziny i również zniszczono nawierzchnię ściany.

W ostatnich dniach stycznia doszło również do dewastacji wyposażenia dwóch wind. W dniu 27 stycznia w budynku przy Gwiezdnej 12d, oraz 29 stycznia w budynku przy ulicy Gwiezdnej 14 uszkodzone zostały tablice reklamowe.

Od chwili, gdy na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” pojawił się monitoring wizyjny, a na wejściach do klatek schodowych zamontowano domofony, ilość dewastacji znacząco spadła. Niestety, jak opisujemy powyżej, nadal dochodzi do pojedynczych zniszczeń naszego wspólnego mienia.

O zdarzeniach zostały powiadomione organy ścigania.

Apelujemy zatem do Państwa – wszelkie zdarzające się akty wandalizmu prosimy zgłaszać do Administracji swojego osiedla, a jeżeli widzimy grupę lub pojedynczego wandala niszczącego nasze wspólne mienie, prosimy o zgłaszanie takich sytuacji Straży Miejskiej w Sosnowcu.

Numery telefonu do sosnowieckiej Straży Miejskiej: 986 lub 32 296 06 54.

Pamiętaj! Reaguj!!!
Reagując dbasz o nasze wspólne dobro i mienie!
Twoja bierność daje „nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw i wykroczeń…

 

Fotogaleria: