Zarząd

close

„Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.”
(§ 84 ust. 1 Statutu SM „Hutnik”)

Szczegółowy zakres obowiązków oraz kompetencji Zarządu określają § 84 do § 88 oraz§ 89 Statutu SM „Hutnik”.

Zobacz STATUT S.M. „HUTNIK”.