Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż został zapewniony bezpłatny transport dla członków Spółdzielni z Administracji nr 1,2,3 chcących wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, odbywającym się w Centrum Wystawienniczym EXPO SILESIA w dniach 13,14,15 maja 2014 r. Przewóz został podzielony zgodnie z harmonogramem Walnego Zgromadzenia na poszczególne Administracje.

Harmonogram przewozu:
Administracja nr 1 – 13 maja 2014 r.:
odjazd z ul. Zapolskiej 20 o godz. 16:00,
odjazd z ul. Gwiezdnej 1e o godz. 16:15,
odjazd z przystanku przy „Targu na Rydza” o godz. 16:25.

Administracja nr 2 – 14 maja 2014 r.:
odjazd z parkingu przy szkole, przy ul. Kisielewskiego 1-3 o godz. 16:00,
odjazd z parkingu przy ul. Boh. Monte Cassino 44 o godz. 16:10.

Administracja nr 3 – 15 maja 2014 r.:
odjazd spod Klubu „Bakcyl przy ul. Koszalińskiej 25 o godz. 16:00,
odjazd z przystanku autobusowego przy „Biedronce”, przy ul. Braci Mieroszewskich o godz. 16:10.