Trwa trzecie koszenie trawy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik. Termin zakończenia prac wyznaczony został na 21 października. Jeśli jednak aura nie dopisze i deszcze, które nadciągnęły wraz z początkiem jesieni będą się długo utrzymywać, ostatnie w tym roku pokosy potrwają odpowiednio dłużej.

Przypomnijmy, iż w tym roku ze względy na przyspieszoną wegetację traw, Spółdzielnia została zmuszona do trzykrotnego pokosu traw.

Dodatkowe koszenie w całych zasobach Spółdzielni to wydatek ponad 100 tysięcy złotych. Od kilku lat udaje się nam utrzymywać stawkę za koszenie jednego m2 na stałym poziomie. W tym roku mieliśmy zabezpieczone na to środki, więc dodatkowe koszenie nie odbije się niekorzystnie na wyniku finansowym Spółdzielni. Znaleźliśmy oszczędności w innych obszarach funkcjonowania naszej firmy. – informuje nas prezes Hutnika, Paweł Kaczmarczyk