Dotyczy: przerwy w dostawie energii cieplnej.

W związku z pracami w węźle ciepłowniczym TAURON Ciepło sp. z o.o. informuje, iż od dnia 18.12.2018 godz. 08:00 do dnia 18.12.2018 godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do Państwa obiektów:

  • (04/01828) Lubelska 9/13, Sosnowiec.

Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania w/w prac. O ewentualnej zmianie terminu powiadomimy Państwa odrębną korespondencją.

Informacje dotyczące wyłączenia dostępne pod nr 993 (czynne całą dobę, połączenia stacjonarne bez opłat) oraz pod numerem 32 258 47 73.
Dodatkowo w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerami telefonów 32 663 82 21 oraz 32 663 82 17.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.
Na Państwa obiektach nastąpi przerwa w dostawie energii cieplej. Szczegółowe informacje dostępne poprzez wybrane kanały komunikacji (eBOK, mail) lub pod nr 993.

 

TAURON Ciepło sp. z o.o.

www.tauron-cieplo.pl