W związku z awarią w węźle ciepłowniczym informujemy, iż w dniu 28.11.2014 godz. 09:00 do dnia 28.11.2014 godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do obiektów: Gwiezdna 4 -4e, Sosnowiec.

Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania w/w prac. Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

TAURON Ciepło sp. z o.o.