W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 28.10.2014 godz. 10:00 do dnia 28.10.2014 godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów:
Radomska 10 -12, Sosnowiec
Radomska 14 -16, Sosnowiec
Radomska 18 -20, Sosnowiec
Radomska 2 -4, Sosnowiec
Radomska 6 -8, Sosnowiec

Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania w/w prac. Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

TAURON Ciepło sp. z o.o.