ADMINISTRACJA BUDYNKI OGÓŁEM
(szt.)
ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW POW. LOKALI MIESZKALNYCH [m2] POW. LOKALI UŻYTKOWYCH (własne i obce) [m2] POW.LOKALI (razem) [m2]
ADM 1 34 3 066 7 791 160 711,84 4 727,54 165 353,48
ADM 2 22 2 464 6 029 118 064,53 9 990,16 128 054,69
ADM 3 47 2 605 6 835 148 076,44 3 645,45 151 721,89
ADM 4 8 582 1 596 32 712,78 693,55 33 406,33
OGÓŁEM  111 8 717 22 251 459 565,59 19 956,7 478 536,39