Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się 29 marca br. w siedzibie Spółdzielni. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.