Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetargi odbędą się 22 lutego 2013r. w siedzibie Spółdzielni.

Więcej informacji, dotyczących przetargu na ustanowienie odrębnej własności, dostępnych jest tutaj.

Więcej informacji, dotyczących przetargu na zawarcie umowy najmu, dostępnych jest tutaj.