Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu to wiodący w naszym mieście podmiot zarządzający nieruchomościami. Zadbane i czyste zieleńce, piękne przydomowe ogródki, doposażone w nowe elementy zabawowe place zabaw, czyste klatki schodowe czy zabezpieczone monitoringiem wizyjnym podwórka to wizytówka naszych czterech administracji. Kierownicy, będący jednocześnie gospodarzami powierzonego im wspólnego mienia, to ludzie oddani swojej pracy, dbający o majątek Spółdzielni. Dobry kontakt z lokatorami pozwala na szybką reakcję w sprawach dotyczących usuwania awarii czy utrzymania należytego porządku. Jesteśmy również Spółdzielnią, która racjonalnie zarządza środkami finansowymi i większość z nich inwestuje w termomodernizację budynków, wymianę pionów czy naprawę dachów, remonty chodników i klatek schodowych.

Dzisiaj pokusimy się o podsumowanie roku 2016 w zakresie modernizacji i remontów, jakie zostały przeprowadzone na spółdzielczych zasobach.

Monitoring wizyjny i bezpieczeństwo mieszkańców  (czytaj więcej ->)

Place zabaw (czytaj więcej ->)

Porządek w otoczeniu i pielęgnacja zieleni (czytaj więcej ->)

Remonty altan śmietnikowych (czytaj więcej ->)

Działania osiedlowego Klubu „Bakcyl” (czytaj więcej ->)

Termomodernizacje i remonty na administracjach SM „Hutnik” (czytaj więcej ->)


 

Fotogaleria: