Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła plan pracy na miesiąc wrzesień oraz IV kwartał 2014 roku (POBIERZ).