PRZETRAG NA MIESZKANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetargi odbędą się 28 grudnia … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PRZETARG NA MIESZKANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetarg ograniczony i nieograniczony na zawarcie umowy najmu z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetargi … (czytaj dalej →)

Napisany przez

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZBYCIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie nieograniczonego przetargu ofertowego dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 2111/16 o powierzchni 29m2 (Obręb 0003 – Zagórze), księga wieczysta: KA1S/00066021/2, położonej przy ul. Kisielewskiego w Sosnowcu, częściowo zabudowanej budynkiem handlowym z prawem pierwokupu. Ogłoszenie o postępowaniu Wniosek o … (czytaj dalej →)

Napisany przez

NEGOCJAJCJE W SPRAWIE DZIERŻAWY PAWILONU HANDLOWO – USŁUGOWEGO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza negocjacje w sprawie dzierżawy całości Pawilonu Handlowo-Usługowego położonego w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 1a, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 3075, 3077, stanowiących użytkowanie wieczyste Wydzierżawiającego, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerach KA1S/00056995/7.

Napisany przez

WOLNE LOKALE MIESZKALNE DO SPRZEDANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1 e ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na zbycie wolnych lokali mieszkalnych przy ulicach: Zielonogórskiej, Radomskiej, Kisielewskiego, Wagowej oraz Bohaterów Monte Cassino. Termin przetargów: 28.09.2012r. (piątek), od godz. 8.00

Napisany przez

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁEK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego / prawa własności zabudowanych oraz niezabudowanych nieruchomości należących do Spółdzielni w trybie pisemnego przetargu ofertowego, zgodnie z uchwalonymi: „Zasadami i trybem zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, szczegółowo opisanych w tzw. „Informacjach niezbędnych do przygotowania oferty”. … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PRZETARG NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU MIESZKANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu, z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Napisany przez