PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ W MIESIĄCU MAJU 2013R.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc maj 2013r. Terminy prac oraz dyżurów dostępne są tutaj.

Napisany przez

PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg ograniczony oraz nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się 26 kwietnia br. w siedzibie Spółdzielni. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Napisany przez

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ W MIESIĄCU KWIETNIU 2013R.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc kwiecień 2013r. Terminy prac oraz dyżurów dostępne są tutaj.

Napisany przez

PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się 29 marca br. w siedzibie Spółdzielni. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Napisany przez

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ W MIESIĄCU MARCU 2013R.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc marzec 2013r. Terminy prac oraz dyżurów dostępne są tutaj.

Napisany przez

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZBYCIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego (przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z prawem pierwokupu przysługującym Gminie Sosnowiec zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 21.08.1997r o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997, nr 115, poz. 741) nieruchomości niezabudowanych w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, szczegółowo opisanego w … (czytaj dalej →)

Napisany przez

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZBYCIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego (przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z prawem pierwokupu przysługującym Gminie Sosnowiec zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 21.08.1997r o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997, nr 115, poz. 741) nieruchomości niezabudowanych w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, szczegółowo opisanego w … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PRZETARG NA MIESZKANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetargi odbędą się … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PÓŁKOLONIE W BAKCYLU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat zamieszkałe w zasobach Spółdzielni na półkolonie organizowane przez Klub Bakcyl w dniach 11-22 lutego 2013r. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Napisany przez