KOMUNIKAT

Zgodnie z najnowszymi informacjami podanymi na stronie internetowej przez RPWiK i Sanepid w Sosnowcu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” przy ul. Zapolskiej, Kraszewskiego, 11 Listopada, Gwiezdnej, Zielonogórskiej, Radomskiej, Koszalińskiej, Kieleckiej, Lubelskiej woda nie może być wykorzystywana do celów spożywczych, jedynie do celów gospodarczych (po przegotowaniu). Przypominamy, że dla mieszkańców wyżej … (czytaj dalej →)

Napisany przez

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZBYCIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z uchwalonymi: „Zasadami i trybem zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, dotyczącego zbycia własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy Al. Blachnickiego 3 (nr 2115/4, KW: KA1S/00052614/5) w Sosnowcu, szczegółowo opisanej w tzw. „Informacjach niezbędnych do przygotowania oferty”. Wniosek o wydanie … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjno – remontowych przez Tauron Ciepło S.A. w dniu 16.09.2013 roku od godz. 00:00 do godzin wieczornych w dniu 19.09.2013, zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków:

Napisany przez

PRACA RADY NADZORCZEJ WE WRZEŚNIU 2013 ROKU

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc wrzesień 2013 r. Terminy prac oraz dyżurów dostępne są tutaj.

Napisany przez

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjno – remontowych przez Tauron Ciepło S.A. w dniu 26.08.2013 roku od godz. 01:00 do godzin przedpołudniowych w dniu 29.08.2013, zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków:

Napisany przez

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY – UL. KIELECKA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w związku z awarią zewnętrznej instalacji odbiorczej przy ul. Kieleckiej dostawa ciepłej wody do budynków przy ul. Kieleckiej 2-6, 8-12, 14-18 będzie prowadzona z wyłączeniem rurociągu cyrkulacyjnego. Okres wyłączenia rurociągu cyrkulacyjnego od dnia 19 sierpnia 2013 r. do czasu usunięcia awarii. … (czytaj dalej →)

Napisany przez