Negocjacje o ustanowienie prawa najmu lokalu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza negocjacje dotyczące najmu lokalu mieszkalnego, położonego w Sosnowcu przy ul. Lubelskiej 7/47, które odbędą się w dniu 24.01.2014r. o godzinie 8.00, w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna – pok nr 3). Przystępujący do negocjacji musi złożyć pisemną ofertę najmu lokalu do dnia 17.01.2014 r. Oferta … (czytaj dalej →)

Napisany przez

Terminy i dyżury Rady Nadzorczej w styczniu 2014 r. oraz plan pracy na I kwartał 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc styczeń 2014 r. Terminy dyżurów dostępne są tutaj. Plan pracy Rady Nadzorczej dostępny tutaj.

Napisany przez

Zmiana numeru rachunku bankowego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje tylko i wyłącznie jeden NOWY numer rachunku bankowego Spółdzielni (tzw. konto główne): 75 1320 1856 2880 2231 2000 0001 Bank Pocztowy S.A. Lokatorzy zasobów otrzymali informacje o ich indywidualnych nowych numerach rachunków w Banku … (czytaj dalej →)

Napisany przez

Kontrola prawidłowego segregowania przez Urząd Miejski w Sosnowcu

Szanowni Mieszkańcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” informuje, iż od miesiąca grudnia Urząd Miejski w Sosnowcu rozpoczyna działania kontrolne w zakresie prawidłowego segregowania przez Państwa odpadów komunalnych w podziale na trzy frakcje odpadów tj. odpady mokre, odpady suche i szkło. Stwierdzenie przez Urząd niewłaściwej segregacji odpadów rozumiane jako niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych … (czytaj dalej →)

Napisany przez

Plan pracy Rady Nadzorczej w grudniu 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc grudzień 2013 r. Terminy prac oraz dyżurów dostępne są tutaj.

Napisany przez