NOWE KWOTY UDZIAŁÓW ORAZ WPISOWEGO

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ulega zmianie dotychczasowa kwota udziałów członkowskich i wpisowego. Aktualna kwota udziałów wynosi 420,00 zł., oraz wpisowe 420,00 zł.

Napisany przez

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZBYCIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości zabudowanych o nr 137/2, 138, 137/3, przysługującego S.M. „Hutnik” z prawem pierwokupu (pierwszeństwa) w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, którego zasady szczegółowo opisanego zostały w tzw. „Informacjach niezbędnych do przygotowania oferty”, prowadzonego zgodnie z uchwalonymi: „Zasadami … (czytaj dalej →)

Napisany przez

Półkolonie w Klubie „BAKCYL”

Klub „Bakcyl” zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat (szkoła podstawowa) zamieszkałe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” na półkolonie w dniach 20-31 stycznia 2014 r. w programie: zajęcia świetlicowe, plastyczne, językowe; miniturnieje, zajęcia sportowe; wycieczki; wyjścia na lodowisko. Zapisy można dokonywać w siedzibie klubu. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 727 014 … (czytaj dalej →)

Napisany przez

Negocjacje o ustanowienie prawa najmu lokalu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza negocjacje dotyczące najmu lokalu mieszkalnego, położonego w Sosnowcu przy ul. Lubelskiej 7/47, które odbędą się w dniu 24.01.2014r. o godzinie 8.00, w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna – pok nr 3). Przystępujący do negocjacji musi złożyć pisemną ofertę najmu lokalu do dnia 17.01.2014 r. Oferta … (czytaj dalej →)

Napisany przez

Terminy i dyżury Rady Nadzorczej w styczniu 2014 r. oraz plan pracy na I kwartał 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc styczeń 2014 r. Terminy dyżurów dostępne są tutaj. Plan pracy Rady Nadzorczej dostępny tutaj.

Napisany przez