PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ W MIESIĄCU MARCU 2013R.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc marzec 2013r. Terminy prac oraz dyżurów dostępne są tutaj.

Napisany przez

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZBYCIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego (przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z prawem pierwokupu przysługującym Gminie Sosnowiec zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 21.08.1997r o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997, nr 115, poz. 741) nieruchomości niezabudowanych w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, szczegółowo opisanego w … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PRZETARG NA MIESZKANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetargi odbędą się … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PÓŁKOLONIE W BAKCYLU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat zamieszkałe w zasobach Spółdzielni na półkolonie organizowane przez Klub Bakcyl w dniach 11-22 lutego 2013r. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Napisany przez

PRZETRAG NA MIESZKANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetargi odbędą się 28 grudnia … (czytaj dalej →)

Napisany przez

PRZETARG NA MIESZKANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przetarg ograniczony i nieograniczony na zawarcie umowy najmu z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetargi … (czytaj dalej →)

Napisany przez

NEGOCJAJCJE W SPRAWIE DZIERŻAWY PAWILONU HANDLOWO – USŁUGOWEGO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza negocjacje w sprawie dzierżawy całości Pawilonu Handlowo-Usługowego położonego w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 1a, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 3075, 3077, stanowiących użytkowanie wieczyste Wydzierżawiającego, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerach KA1S/00056995/7.

Napisany przez

WOLNE LOKALE MIESZKALNE DO SPRZEDANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1 e ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na zbycie wolnych lokali mieszkalnych przy ulicach: Zielonogórskiej, Radomskiej, Kisielewskiego, Wagowej oraz Bohaterów Monte Cassino. Termin przetargów: 28.09.2012r. (piątek), od godz. 8.00

Napisany przez

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁEK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego / prawa własności zabudowanych oraz niezabudowanych nieruchomości należących do Spółdzielni w trybie pisemnego przetargu ofertowego, zgodnie z uchwalonymi: “Zasadami i trybem zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik”, szczegółowo opisanych w tzw. “Informacjach niezbędnych do przygotowania oferty”. … (czytaj dalej →)

Napisany przez