Miniaturka wpisu

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1 e ogłasza przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu, z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Szczegóły przetargu TUTAJ.

Napisany przez
Miniaturka wpisu

PRZETARG OGRANICZONY I NIEOGRANICZONY NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1 e ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności. Pierwszeństwo nabycia lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu. Szczegóły przetargu TUTAJ.

Napisany przez
Miniaturka wpisu

RPWIK INFORMUJE O CHWILOWYM POGORSZENIU JAKOŚCI WODY

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna w ślad za informacją przesłaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że rozpoczynają się prace związane z modernizacją magistrali wodociągowej DN 600 Maczki-Zagórze, etap II na odcinku od ul. Rydza Śmigłego do rzeki Bobrek w Sosnowcu. … (czytaj dalej →)

Napisany przez