Miniaturka wpisu

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1 e ogłasza przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu, z równoczesnym zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Przetarg na n/w mieszkanie odbędzie się w dniu 21.05.2015 r. w siedzibie … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 23.04.2015 godz. 08:00 do dnia 23.04.2015 godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów: 11 Listopada 135 -141, Sosnowiec 11 Listopada 187 -197, Sosnowiec 11 Listopada 199 -209, Sosnowiec 11 Listopada 211 -221, Sosnowiec Jednocześnie TAURON Ciepło … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 22.04.2015 godz. 08:00 do dnia 22.04.2015 godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów: 11 Listopada 135 -141, Sosnowiec 11 Listopada 187 -197, Sosnowiec 11 Listopada 199 -209, Sosnowiec 11 Listopada 211 -221, Sosnowiec Jednocześnie TAURON Ciepło … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 27-30 KWIETNIA 2015 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, działając na podstawie § 74 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w IV częściach. W dniu 27.04.201 r. Miejskim Domu Kultury “Kazimierz” przy ul. Głównej 19 w Sosnowcu, godz. 17.00 odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków … (czytaj dalej →)

Napisany przez