Miniaturka wpisu

Postępowanie dotyczące zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych (przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z prawem pierwokupu przysługującym Gminie Sosnowiec zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 21.08.1997r o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997, nr 115, poz. 741) oraz nieruchomości zabudowanych w skład, których łącznie wchodzi … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 04.09.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do obiektów: Gwiezdna 1 – 1c, Sosnowiec Gwiezdna 14 – 14c, Sosnowiec Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 27.08.2015 r. od godz. 08:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów: Koszalińska 31/39, Sosnowiec Koszalińska 40/44, Sosnowiec Koszalińska 41/49, Sosnowiec Koszalińska 46/50, Sosnowiec Koszalińska 52/60, Sosnowiec Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

RPWIK INFORMUJE O CHWILOWYM POGORSZENIU JAKOŚCI WODY

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna w ślad za informacją przesłaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że w związku z pracami na magistrali wodociągowej DN 600 mm relacji Maczki – Zagórze etap 2, od ul. Rydza Śmigłego do rzeki Bobrek w Sosnowcu … (czytaj dalej →)

Napisany przez