Miniaturka wpisu

RPWIK INFORMUJE O PRZERWIE I ZAKŁÓCENIACH W DOSTAWIE WODY

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na stacji hydroforowej przy ul. Bohaterów Monte – Cassino w Sosnowcu w dniu 03.06.2016 r. w godzinach od 22:00 do 2:00 nastąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla budynków zasilanych z … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 25.05.2016 r. od godz. 11:00 do godz. 17:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do Państwa obiektów: Stefana Kisielewskiego 16 -26, Sosnowiec Stefana Kisielewskiego 23 -27, Sosnowiec Stefana Kisielewskiego 28 -32, Sosnowiec Stefana Kisielewskiego 34 -40, Sosnowiec Stefana Kisielewskiego … (czytaj dalej →)

Napisany przez

27 MAJA 2016 R. SPÓŁDZIELNIA NIECZYNNA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Sosnowcu uprzejmie informuje, że Spółdzielnia w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) – będzie nieczynna. Dyżury pełnić będą: POGOTOWIE AWARYJNE – tel.: 32/263-38-60 lub 602-707-700 (awarie wod.-kan., elektryczne, c.o., gaz) POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 534-117-777.

Napisany przez
Miniaturka wpisu

NOWA RADA NADZORCZA

Pragniemy poinformować Państwa, iż ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza, tj. skład w podziale na prezydium (przewodniczący, zastępca, sekretarz) wraz z powołanymi komisjami problemowymi. Podjęcie funkcji i podział pracy nastąpiły z dniem 11.05.2016 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej kadencji 2016-2019. Szczegółowy skład Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Tomasz … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

WYNIKI WSZYSTKICH GŁOSOWAŃ NA WALNYM ZGROMADZENIU

Poniżej, w załączniku, przedstawiamy Protokół z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” podzielonego na cztery części  obradującego w dniach: 26.04.2016r., 27.04.2016r., 28.04.2016r., 29.04.2016r., który zawiera wyniki zbiorcze wszystkich głosowań na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu. PROTOKÓŁ KOLEGIUM – POBIERZ

Napisany przez
Miniaturka wpisu

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY – UL. DŁUGOSZA, STAŃCZYKA, SIKORSKIEGO

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r. w godzinach od 22:00 do godziny 2:00 nastąpi przerwa w dostawie wody (dotyczy ulic Stańczyka, Sikorskiego, Długosza) w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na stacji hydroforowej przy ul. Długosza. Za zaistniałe z tego … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

Postępowanie dotyczące zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych (przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z prawem pierwokupu przysługującym Gminie Sosnowiec zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 21.08.1997r o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997, nr 115, poz. 741) oraz nieruchomości zabudowanych w skład, których łącznie wchodzi … (czytaj dalej →)

Napisany przez