Miniaturka wpisu

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY – UL. DŁUGOSZA, STAŃCZYKA, SIKORSKIEGO

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r. w godzinach od 22:00 do godziny 2:00 nastąpi przerwa w dostawie wody (dotyczy ulic Stańczyka, Sikorskiego, Długosza) w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na stacji hydroforowej przy ul. Długosza. Za zaistniałe z tego … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

Postępowanie dotyczące zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych (przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z prawem pierwokupu przysługującym Gminie Sosnowiec zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 21.08.1997r o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997, nr 115, poz. 741) oraz nieruchomości zabudowanych w skład, których łącznie wchodzi … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

INFORMACJA O TRANSPORCIE NA WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż został zapewniony bezpłatny transport dla członków Spółdzielni Administracji nr 1, 2, 3 chcących wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, odbywającym się: w Hali „EXPO Silesia – Centrum Wystawiennicze” w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 w dniach 26, 27 i 28 … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 26-29 KWIETNIA 2016 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” działając na podstawie § 74 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w IV częściach: 26.04.2016r. godz. 17.00, Hala EXPO Silesia ul. Braci Mieroszewskich 124 I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków zamieszkałych przy ul. Gwiezdnej, 11-go Listopada, Zielonogórskiej oraz członków … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż od dnia 11.04.2016 godz. 08:00 do dnia 11.04.2016 godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do Państwa obiektów:  11 Listopada 135 -141, Sosnowiec  11 Listopada 143 -155, Sosnowiec  11 Listopada 157 -171, Sosnowiec  11 Listopada 173 -185, Sosnowiec  11 Listopada … (czytaj dalej →)

Napisany przez