Miniaturka wpisu

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Oferta na badanie sprawozdania finansowego” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” ul. Gwiezdna 1e, 41-219 Sosnowiec lub przesłać … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI – UL. KIELECKA 8-12, 14-18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku podjął uchwały w sprawie ustalenia odrębnej własności lokali w nieruchomościach przy ulicy Kieleckiej 8-12 oraz 14-18. W najbliższym czasie lokatorzy tych nieruchomości otrzymają od Spółdzielni tekst uchwały wraz załącznikiem dotyczącym ich mieszkania. Od jej otrzymania … (czytaj dalej →)

Napisany przez