Miniaturka wpisu

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 27.08.2015 r. od godz. 08:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów: Koszalińska 31/39, Sosnowiec Koszalińska 40/44, Sosnowiec Koszalińska 41/49, Sosnowiec Koszalińska 46/50, Sosnowiec Koszalińska 52/60, Sosnowiec Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

RPWIK INFORMUJE O CHWILOWYM POGORSZENIU JAKOŚCI WODY

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna w ślad za informacją przesłaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że w związku z pracami na magistrali wodociągowej DN 600 mm relacji Maczki – Zagórze etap 2, od ul. Rydza Śmigłego do rzeki Bobrek w Sosnowcu … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Sosnowcu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Oferta na badanie sprawozdania finansowego” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” ul. Gwiezdna 1e, 41-219 Sosnowiec lub przesłać … (czytaj dalej →)

Napisany przez