OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Sosnowcu uprzejmie informuje, że został przedłużony termin składania prac plastycznych w konkursie dla dzieci z naszych zasobów o tematyce „Wspomnienia z wakacji”.

Podpisane prace wykonane w dowolnej technice w formacie A-4 należy składać w siedzibie swojej Administracji lub w Klubie „Bakcyl” do dnia 30 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 8 października 2019 r. na stronie internetowej Spółdzielni, dla trzech wyróżnionych autorów prac Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” przygotowała nagrody.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Regulaminem konkursu „Wspomnienie z wakacji” oraz wypełnić Zgłoszenie do konkursu wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego.

 

Załączniki: