„Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej”

Rok: 2019

Uzyskanie tytułu „Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019” w ogólnopolskim medialnym programie promocyjnym „Symbol”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez dwie redakcje – zarówno „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej”, jak i „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Jego celem jest wsparcie, promocja i budowa solidnego wizerunku firmy o charakterze reprezentatywnym dla konkretnych branż. Wyróżnienie firmy tytułem „Symbol” to pokazanie jej osiągnięć związanych z zarządzaniem, polityką jakości oraz polityką zrównoważonego rozwoju na forum ogólnopolskim.


„Gazela Biznesu”

Lata: 2011, 2014, 2015, 2018

Czterokrotne wyróżnienie Spółdzielni nagrodą „Gazela Biznesu” w latach 2011, 2014, 2015 i 2018, przyznawanych w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm w Polsce. „Gazele Biznesu” to coroczne zestawienie publikowane przez dziennik „Puls Biznesu” począwszy od 2000r. Za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw odpowiedzialna jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland.


„Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju”

Lata: 2017, 2018

Dwukrotny laureat „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju” w latach 2017-2018 w ogólnopolskim konkursie i programie certyfikacji przedsiębiorstw. Certyfikat uzyskano w kategoriach: „Innowacje Mieszkaniowe” za program „Bezpieczne osiedle” w 2017r. oraz „Dobra Spółdzielnia dbająca o mieszkańca” i „Dobry Spółdzielca” w 2018r. Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie firm, które wyróżniają się na rynku nowoczesnym stylem zarządzania, dynamicznym rozwojem, innowacyjnością oraz inwestowaniem
w kapitał ludzki i wiedzę.


„Filar Spółdzielczości”

Lata: 2017, 2018, 2019

Trzykrotne uzyskanie tytułu „Filar Spółdzielczości” w latach 2017-2019 za najwyższy poziom zarządzania nieruchomościami oraz wzorcową obsługę mieszkańców. Program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazeta Prawna i Biznes Plus Gazety Wyborczej ma charakter medialny. Jego celem jest promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku polskich spółdzielni mieszkaniowych, a także nagłaśnianie ich działań i sukcesów. Pokazywanie, że spółdzielczość mieszkaniowa stanowi bardzo istotny element gospodarki Polski.


„Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Rok: 2017

Otrzymanie certyfikatu i znaku jakości „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2017” w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Firm oraz Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą. Konkurs organizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC dla firm cechujących się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” przyznawany jest firmom, które osiągają sukcesy rynkowe dzięki otwartości na wiedzę, innowacyjności, kreatywności oraz inwestowaniu w kapitał intelektualny i permanentny rozwój pracowników.


Nagrody Wojewody Śląskiego w konkursie pn. „Wakacje: Bezpiecznie, Zdrowo i Zabawnie” – na najlepiej zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

Lata: 2016 – III miejsce, 2017 – I miejsce, 2018 – II miejsce

W latach 2016-2018 placówka społeczna, kulturalno-oświatowa Spółdzielni – Klub „Bakcyl” otrzymała trzy nagrody Wojewody Śląskiego w konkursie pn. „Wakacje: Bezpiecznie, Zdrowo i Zabawnie” – na najlepiej zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Konkurs organizowany był przez Wojewodę Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” w województwie śląskim. Jego celem było promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.