Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” informuję, iż numer faks zostaje zlikwidowany. Korespondencję prosimy kierować na adresy mailowe (KONTAKT).