Siedziba S.M. „Hutnik”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
41-219 Sosnowiec, ul. Gwiezdna 1e
Sekretariat Zarządu: tel. 32 363 45 25

NIP: 644 051 32 38
REGON: 000871568
KRS: 0000123680

www.smhutnik.pl       sekretariat@smhutnik.pl

Numer rachunku bankowego:
ING Bank Sląski S.A. 03 1050 1142 1000 0090 3129 4375

close

Pogotowie Awaryjne:
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, c.o., gazowe
tel. 32 263 38 60,  602 707 700
(czynne codziennie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne i święta całodobowo)

Członkowie Zarządu Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury
w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.30.

BIURO ZARZĄDU I SPRAW SAMORZĄDOWYCH

email: zo@smhutnik.pl 
SEKRETARIAT ZARZĄDU – tel. 32 363 45 25

Od góry

Zastępca Głównego Księgowego

Od góry

DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

email: fr@smhutnik.pl 

Od góry

SEKCJA DS. OPŁAT

Od góry

SEKCJA DS. ROZLICZEŃ MEDIÓW

Od góry

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

email: dz@smhutnik.pl 

Od góry

DZIAŁ EKSPLOATACJI

email: te@smhutnik.pl 

Od góry

SEKCJA DS. LOKALI UŻYTKOWYCH

Od góry

DZIAŁ ds. CZŁONKOWSKICH I WINDYKACJI

email: tm@smhutnik.pl 

Od góry

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI

email: tr@smhutnik 

Od góry

SEKCJA DS. TERENOWO-PRAWNYCH

email: tp@smhutnik.pl 

Od góry

DZIAŁ KADR I PŁAC

email: dp@smhutnik.pl 

Od góry

STANOWISKO DS. BHP I P. POŻ.

Od góry

PLACÓWKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA KLUB BAKCYL

Sosnowiec, ul. Koszalińska 25
godziny pracy: 12.00 – 20.00
tel. 727 014 603, 509 563906
email: klub.bakcyl@smhutnik.pl

Od góry