W związku z pracami w węźle ciepłowniczym informujemy, iż w dniu 19.09.2014 godz. 08:00 do dnia 19.09.2014 godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów przy ul. Zielonogórskiej 61-65.

Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania w/w prac. Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.
TAURON Ciepło sp. z o.o.