OGŁOSZENIE

W związku z zagrożeniem koronawirusem Spółdzielnia Mieszkaniowa “HUTNIK” prosi o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Administracjami i innymi jednostkami Spółdzielni.

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie i mailowo (sekretariat@smhutnik.pl).

Poniżej podajemy kontakty do Dyrekcji Spółdzielni i Administracji Osiedla :

1.Sekretariat SM”HUTNIK” tel. 32 363 45 25 e-mail; sekretariat@smhutnik.pl

2. Administracja nr 1 dane kontaktowe

3. Administracja nr 2 dane kontaktowe

4. Administracja nr 3 dane kontaktowe

5. Administracja nr 4 dane kontaktowe

6. Sekcja d/s opłat tel. 32 363 45 59

7.Sekcja d/s windykacji tel. 32 363 45 46

8.Sekcja d/s członkowsko-mieszkaniowych tel. 32 363 45 62

Pozostałe numery telefonów dostępne są na stronie www.smhutnik.pl.