ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W SOSNOWCU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPÓŁDZIELNIA  DNIA 20.12.2019r (piątek) BĘDZIE CZYNNA DO GODZ. 9:30 oraz DNIA 24.12.2019r (wtorek) BĘDZIE CZYNNA DO GODZ. 11:00
Dyżury pełnić będą:
POGOTOWIE AWARYJNE – tel. 32/263-38-60 lub 602-707-700 (awarie wod-kan, elektryczne, c.o, gaz)
POGOTOWIE DŹWIGOWE– tel.534-117-777