ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “HUTNIK” W SOSNOWCU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPÓŁDZIELNIA  DNIA 31.12.2019r. (wtorek) BĘDZIE CZYNNA DO GODZ. 13:30.

Dyżury pełnić będą:
POGOTOWIE AWARYJNE – tel. 32/263-38-60 lub 602-707-700 (awarie wod-kan, elektryczne, c.o, gaz)
POGOTOWIE DŹWIGOWE– tel.534-117-777