Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Sosnowcu uprzejmie informuje, że Spółdzielnia
w dniu 27.12.2019r. (piątek) będzie nieczynna.

Dyżury pełnić będą:
POGOTOWIE AWARYJNE – tel. 32/263-38-60 lub 602-707-700 (awarie wod-kan, elektryczne, c.o, gaz)
POGOTOWIE DŹWIGOWE– tel.534-117-777