O Bakcylu

PLACÓWKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA KLUB „BAKCYL”

Klub „Bakcyl” pełni funkcję lokalnego ośrodka kultury na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu. Powstał w latach 80. i od tamtej pory cieszy się niezmienną popularnością wśród mieszkańców. Funkcjonuje podobnie jak wiele instytucji kultury na terenie miasta, pełniąc ważną rolę w upowszechnianiu i krzewieniu kultury i edukowaniu poprzez sztukę i rekreację. Integruje również społeczność lokalną poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania regionalnych i środowiskowych wartości kulturowych. Dzięki organizowaniu wielu zajęć, prowadzeniu klubów i sekcji zainteresowań, klub „Bakcyl” inspiruje, pobudza i tworzy zorganizowane formy czynnego uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w życiu kulturalnym osiedla i całego miasta. Dzięki jego działalności istnieją ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami lokalnej społeczności.

Podstawową formą działalności klubu „Bakcyl”, podobnie jak wielu innych tego typu placówek, jest prowadzenie licznych zajęć stałych, których oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Ich celem jest z jednej strony podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności ich uczestników, a z drugiej budowanie poczucia tożsamości lokalnej i integracji ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia mają zróżnicowany charakter, umożliwiając mieszkańcom miasta zarówno aktywność intelektualną, jak i fizyczną. Ich oferta jest uzupełniana i modyfikowana, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej, jak również wg zmieniających się rynkowych trendów. W klubie odbywają się stałe zajęcia śpiewu, nauki gry na instrumentach muzycznych (gitara, pianino, akordeon, perkusja), jogi, aerobiku, zumby, zumbytomic, tańca towarzyskiego, sztuk walki , a także językowe. Przy placówce działa klub seniora, który dba o ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego osobom starszym. Przy klubie działa również siłownia, z profesjonalną obsługą i nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń.
W placówce odbywają się liczne spotkania, pokazy, szkolenia, zebrania, prelekcje i wykłady na tematy naukowe, oświatowe i zdrowotne, imprezy okolicznościowe i rodzinne dla mieszkańców, okolicznościowe imprezy kulturalne, artystyczne i rozrywkowe: mikołajki, wieczór kolęd, dzień babci i dziadka, dzień matki, dzień dziecka, konkursy, przeglądy karaoke, Placówka organizuje imprezy turystyczno-krajoznawcze, rajdy i wycieczki a także festyny. W klubie prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
Działalność klubu „Bakcyl” obejmuje także: pomoc i udział (nagłośnienie, obsługa) Walnego Zgromadzenia Członków. Wychowankowie klubu biorą udział w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych, zajmują dobre lokaty. Klub jest otwarty na wszelkie potrzeby i sugestie mieszkańców starając się na bieżąco zaspakajając potrzeby Zagórza.

Data lub czas powstania

Klub „Bakcyl” powstał w 1981 r.

Historia

Klub „Bakcyl” Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu-Zagórzu powstał, by zgodnie ze Statutem Spółdzielni pełnić rolę społeczno-wychowawczą dla mieszkańców oraz wspierać tradycję kulturalną. Od 1981 do 1989 r. siedziba klubu mieściła się w parterowym budynku w Sosnowcu-Zagórzu przy ulicy Braci Mieroszewskich 17 (dawnej ul. gen. Kamyszewa). Do dyspozycji uczestników zajęć były dwie sale – gimnastyczna ze sceną i mała muzyczna, dla zespołów instrumentalnych. W takim otoczeniu organizowano już wówczas bardzo dużo stałych zajęć, głównie związanych z rozwojem amatorskiego ruchu artystycznego. Odbywały się tu również liczne imprezy kulturalne i artystyczne, imprezy plenerowe – sportowe, rekreacyjne i festyny. Klub był miejscem spotkań, szkoleń i zebrań.
Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczestników zajęć, a małą powierzchnię do ich prowadzenia, w 1989 r. placówka otrzymała nową siedzibę w piętrowym budynku w Sosnowcu-Zagórzu przy ulicy Koszalińskiej 25, która dysponuje czterema przestronnymi salami do zajęć, w tym: dużą parkietową salą gimnastyczną z lustrami, muzyczną, świetlicą dla dzieci i kawiarnianą z aneksem kuchennym.

Położenie obiektu

Klub „Bakcyl” mieści się przy ulicy Koszalińskiej 25 na terenie Sosnowca-Zagórza.

Godziny otwarcia

Klub „Bakcyl” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:00.