Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Spółdzielnia w dniu:
23 grudnia 2016 roku (piątek) – będzie czynna w godz. od 7:00 do 11:00.

Dyżury pełnić będą:
POGOTOWIE AWARYJNE – tel.: 32/263-38-60 lub 602-707-700
(awarie wod.-kan., elektryczne, c.o., gaz)

POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 534-117-777.