Miniaturka wpisu

NOWA RADA NADZORCZA

Pragniemy poinformować Państwa, iż ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza, tj. skład w podziale na prezydium (przewodniczący, zastępca, sekretarz) wraz z powołanymi komisjami problemowymi. Podjęcie funkcji i podział pracy nastąpiły z dniem 11.05.2016 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej kadencji 2016-2019. Szczegółowy skład Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Tomasz … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

WYNIKI WSZYSTKICH GŁOSOWAŃ NA WALNYM ZGROMADZENIU

Poniżej, w załączniku, przedstawiamy Protokół z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” podzielonego na cztery części  obradującego w dniach: 26.04.2016r., 27.04.2016r., 28.04.2016r., 29.04.2016r., który zawiera wyniki zbiorcze wszystkich głosowań na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu. PROTOKÓŁ KOLEGIUM – POBIERZ

Napisany przez
Miniaturka wpisu

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY – UL. DŁUGOSZA, STAŃCZYKA, SIKORSKIEGO

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r. w godzinach od 22:00 do godziny 2:00 nastąpi przerwa w dostawie wody (dotyczy ulic Stańczyka, Sikorskiego, Długosza) w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na stacji hydroforowej przy ul. Długosza. Za zaistniałe z tego … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

Postępowanie dotyczące zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych (przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z prawem pierwokupu przysługującym Gminie Sosnowiec zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 21.08.1997r o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997, nr 115, poz. 741) oraz nieruchomości zabudowanych w skład, których łącznie wchodzi … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

INFORMACJA O TRANSPORCIE NA WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż został zapewniony bezpłatny transport dla członków Spółdzielni Administracji nr 1, 2, 3 chcących wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, odbywającym się: w Hali „EXPO Silesia – Centrum Wystawiennicze” w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 w dniach 26, 27 i 28 … (czytaj dalej →)

Napisany przez
Miniaturka wpisu

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 26-29 KWIETNIA 2016 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” działając na podstawie § 74 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w IV częściach: 26.04.2016r. godz. 17.00, Hala EXPO Silesia ul. Braci Mieroszewskich 124 I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków zamieszkałych przy ul. Gwiezdnej, 11-go Listopada, Zielonogórskiej oraz członków … (czytaj dalej →)

Napisany przez