Miniaturka wpisu

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZBYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO TRZECH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości zabudowanych (pawilonami handlowymi), obciążonych prawem pierwokupu, które przysługuje dotychczasowym dzierżawcom przedmiotowego terenu wraz ze zbyciem prawa własności pawilonów handlowych, o których mowa powyżej oraz zbyciem 1/4 udziału w prawie wieczystego użytkowania jednej nieruchomości zabudowanej … (czytaj dalej →)

Napisany przez