Miniaturka wpisu

TERMINY I DYŻURY RADY NADZORCZEJ W STYCZNIU 2015 R. ORAZ PLAN PRACY NA I KWARTAŁ 2015 R.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc styczeń 2015 r. Terminy dyżurów dostępne są tutaj. Plan pracy Rady Nadzorczej dostępny tutaj.

Napisany przez