PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ W MIESIĄCU KWIETNIU 2013R.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ustaliła termin swojego posiedzenia, wyznaczyła terminy posiedzeń Komisji Branżowych oraz dyżury członków Rady Nadzorczej w ramach poniedziałkowych skarg i wniosków na miesiąc kwiecień 2013r. Terminy prac oraz dyżurów dostępne są tutaj.

Napisany przez

PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się 29 marca br. w siedzibie Spółdzielni. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Napisany przez