walne

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 27-30 KWIETNIA 2015 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, działając na podstawie § 74 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w IV … (czytaj dalej →)

paragraf

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI – 11 LISTOPADA 199-209, 211-221

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 roku podjął projekt uchwały w sprawie ustalenia odrębnej własności lokali w … (czytaj dalej →)

niveapodworko

Podwórko NIVEA

W miesiącu marcu 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” zgłosiła swój udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez firmę NIVEA Polska Sp. z o.o. w ramach akcji … (czytaj dalej →)

ogrodek

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK

Przypominamy, że z początkiem marca rozpoczęliśmy konkurs na najpiękniejszy przyblokowy ogródek. W trakcie minionych tygodni Spółdzielnia dostarczyła do naszych ogrodników zamówione nasiona, sadzonki czy narzędzia. … (czytaj dalej →)