brakcieplejwody

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 25.05.2015 godz. 01:00 do dnia 28.05.2015 godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej … (czytaj dalej →)

brakcieplejwody

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z pracami w węźle ciepłowniczym informujemy, iż w dniu 21.05.2015 godz. 08:00 do dnia 21.05.2015 godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii na … (czytaj dalej →)

brakcieplejwody

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 23.04.2015 godz. 08:00 do dnia 23.04.2015 godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej … (czytaj dalej →)

brakcieplejwody

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. INFORMUJE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż w dniu 22.04.2015 godz. 08:00 do dnia 22.04.2015 godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej … (czytaj dalej →)

walne

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 27-30 KWIETNIA 2015 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, działając na podstawie § 74 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w IV … (czytaj dalej →)